Nieuws

Beroep ingesteld bij Raad van State tegen golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht hebben samen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het door de Amersfoortse gemeenteraad genomen besluit over het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West.

Bij aanleg van de golfbaan, ter grootte van 20 voetbalvelden, zal een groot deel van het unieke agrarische dekzandlandschap met zijn karakteristieke verkavelingspatronen verdwijnen. Datzelfde lot is dan ook de flora en fauna beschoren. Daarom wordt dit besluit bij de Raad van State aangevochten. Een ongeschonden Eemvallei staat voorop!

Hoogland West

Foto: Dick Reef

Vanwege spoedeisend belang is tevens om een voorlopige voorziening verzocht waarmee het bestemmingsplan van rechtswege is geschorst en niet tot aanleg van de golfbaan kan worden overgegaan.

Beroepschrift Raad van State