Nieuws

Adviseur prof. dr. Gerard Hoekveld overleden

Op 3 februari 2011 is prof. dr. Hoekveld op 76 jarige leeftijd overleden. In hem verliest de Stichting Behoud de Eemvallei een topadviseur op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Geheel belangeloos was hij bijna 11 jaar aan de stichting verbonden.

Markant was o.a. zijn namens de Stichting mondelinge verweer tegen het Ontwerpstreekplan van de provincie Utrecht. Dat was voor de Statencommissie Ruimte en Groen in het provinciehuis. Glashelder bracht hij daar naar voren dat plaatsing van twaalf windturbines in de Eemvallei (langs de A1) in strijd was met het Rijksbeleid m.b.t. Nationale Landschappen, het Europese beleid over Vogel- en habitatbescherming en met provinciaal beleid.

Kort daarna bezegelde hij zijn verweer met een voor de Stichting geschreven bezwaarschrift tegen het Streekplan. Mede dankzij de inzet van prof. dr. Hoekveld werden de torenhoge windturbines uit het Streekplan geschrapt en kwamen ze niet in de Eemvallei.