Nieuws

Grootschalige illegale bomenkap door Smink in Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei is diep geschokt door een ernstige natuuraantasting in Hoogland-West. Terwijl de Stichting en de Vogelwacht Utrecht het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland West bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben aangevochten en dit bestemmingsplan voorlopig is geschorst, lapt de grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V. de regels aan zijn laars.

Hij is alvast begonnen met aanlegwerkzaamheden voor de golfbaan, terwijl dat nog niet is toegestaan. Een daartoe benodigde omgevingsvergunning is door de gemeente Amersfoort nog niet verleend. Volgens de gemeente is de aanvraag, die dateert van 7 februari 2011, niet eens ontvankelijk, omdat er geen afspraken zijn gemaakt met de archeologische dienst inzake het voor de aanvang van de werkzaamheden uit te voeren archeologisch onderzoek. Bovendien kan de vergunning niet worden verleend, omdat de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich eerst over het bestemmingsplan moet buigen en uitspraak moet doen over de vraag of het bestemmingsplan geschorst moet blijven.

Naar nu is bekend geworden heeft grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V. vorige week ruim 70 geknotte elzenbomen en mogelijk wat knotwilgen illegaal gekapt op het terrein waar de golfbaan is gepland.

Aan B&W van Amersfoort is met klem gevraagd om handhavend op te treden. Logischerwijs zal de Stichting aangifte doen bij de politie met het verzoek de verdachte te vervolgen.