Nieuws

Behandeling van bestemmingspan golfbaan Hoogland-West bij Raad van State

Dinsdag 12 april werd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening m.b.t. de het bestemmingsplan "Golfbaan Hoogland-West" behandeld.

De stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht hebben tevens beroep tegen dit bestemmingsplan aangetekend en advocaat mr. J.M. Neefe treedt namens hen op. Hij bracht dinsdag uitvoerig naar voren dat de schorsing van het bestemmingsplan dient te worden gehandhaafd. Belangrijkste argument betreft het ten onrechte niet opstellen van een Milieueffectrapportage door de exploitant (dhr Schoenmaker) van de eventueel aan te leggen golfbaan, maar ook de aanwezige beschermde diersoorten en de handhaafbaarheid van het bestemmingsplan kwamen aan de orde.

Raad van State Den Haag

Zolang de schorsing in stand blijft, mag Schoenmaker niet beginnen met de aanleg. Namens B&W van Amersfoort waren twee ambtenaren aanwezig. Zij verwoordden het standpunt van de gemeente. De heer Schoenmaker gaf aan te hopen dat de golfbaan er gauw zal komen. Hij dacht eind april te kunnen beginnen omdat de grondeigenaar Smink anders tot het inzaaien van maïs zal overgaan.

De golfbaan zal de natuur in de Eemvallei onherstelbaar aantasten. Als dit plan doorgaat, ontstaat zelfs de grootste driving-range, een oefenterrein, ter wereld. Binnen 3 tot 6 weken doet de Voorzitter van de Afdeling uitspraak. De door Schoenmaker gewenste deadline zal dan ook niet worden gehaald.