Nieuws

Smink schoffeert gemeente Amersfoort en verbeurt dwangsom van € 100.000

Afgelopen vrijdag constateerde de Stichting Behoud de Eemvallei dat al het weilandgras waar grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V. de golfbaan Hoogland-West wil gaan aanleggen, is doodgespoten. Deze handeling vormt niet alleen een illegaal vervolg van de aanleg van een golfbaan maar ook een enorme schoffering van B&W en de gemeenteraad van Amersfoort. Immers na een illegale grootschalige bomenkap van ruim 70 geknotte elzenbomen in maart dit jaar, gingen B&W al over tot bestuursrechtelijke handhaving. Zij legden Smink een dwangsom van € 100.000 op om te voorkomen dat Smink zou doorgaan met werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de golfbaan. De provincie Utrecht en de Politie Milieu Dienst van de Regiopolitie Utrecht maken van de bomenkap proces-verbaal op, omdat dit strafbaar is. Smink beschikt namelijk (nog steeds) niet over de benodigde vergunning(en). Verder zal de provincie Utrecht, Smink een herplantplicht opleggen.

Na het doodspuiten van al het weilandgras en de vernietiging van andere flora en fauna (denk aan vogelnesten) als gevolg daarvan, heeft de Stichting Behoud de Eemvallei maandag jl. aan B&W gevraagd om de inmiddels verbeurde dwangsom van € 100.000 bij Smink te innen en een nieuwe, hogere dwangsom op te leggen, want zelfs een dwangsom van € 100.000 is kennelijk niet hoog genoeg om Smink tegen te houden. Smink blijft alle regels compleet aan zijn laars lappen. Kennelijk meent Smink boven alle partijen verheven te zijn.

Op 12 april 2011 werd het bestemmingsplan ‘Golfbaan Hoogland-West’, dat enkel de golfbaan ter plaatse van 26,2 hectare mogelijk maakt, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld. De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht waren tegen dit bestemmingsplan in beroep gegaan. Een uitspraak daarover wordt pas op zijn vroegst op woensdag 25 mei a.s. verwacht. De benodigde omgevingsvergunning voor aanleg van de golfbaan kan daarom niet worden verleend omdat de Raad van State nog uitspraak moet doen over de vraag of het bestemmingsplan geschorst moet blijven, maar mogelijk beslist de Raad van State in één keer of de gemeenteraad van Amersfoort het bestemmingsplan wel of niet terecht heeft vastgesteld en of – bijvoorbeeld – een Milieu Effect Rapportage wel of niet terecht door de Raad achterwege is gelaten.