Nieuws

Strijd over golfbaan Hoogland-West gaat door na opheffing voorlopige voorziening

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de voorlopige voorziening, zeg maar de bevriezing van het bestemmingsplan ‘Golfbaan Hoogland West’ op 11 augustus opgeheven. Dit gebeurde nadat B&W van Amersfoort het oorspronkelijke plan had gewijzigd en om opheffing had gevraagd.

Voordat dit bestemmingsplan was gewijzigd, had de Raad van State het oorspronkelijke plan op verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei op 13 mei 2011 geschorst. Maar nu treedt het in werking. Echter door een nog lopend beroep van de Stichting is het niet onherroepelijk geworden. Dit heeft tot gevolg dat B&W van Amersfoort de behandeling van eventueel door de golfbaanexploitant aangevraagde en nog aan te vragen omgevingsvergunningen niet langer kan aanhouden. Dit laat echter onverlet dat er andere – ook inhoudelijke gronden – blijven bestaan, die pleiten tegen verlening van de omgevingsvergunningen en andere vergunningen, zoals een door de Gedeputeerde Staten van Utrecht te verlenen ontgrondingsvergunning. De Stichting zal daarom tegen de eventueel te verlenen omgevings- en andere vergunningen opkomen. Zij houdt het volste vertrouwen in de voor haar positieve uitkomst van die procedures.

Overigens kan de golfbaan al niet worden aangelegd, omdat de Stichting tegen het provinciaal ontwerpbesluit Ontgronding Golfbaan Hoogland-West op 9 augustus een zienswijze heeft ingediend. Dat ontwerpbesluit kent als keiharde voorwaarde dat het bestemmingsplan eerst onherroepelijk moet zijn, voordat die ontgrondingsvergunning van kracht wordt. Bij die ontgronding komt 74.000 m3 grond vrij die elders op de golfbaan wordt hergebruikt voor o.a. 3m hoge bergen waardoor het eeuwenoude open landschap zal verdwijnen. Het mooie agrarische gebied wordt als dit plan doorgaat, totaal verwoest. De prachtige fauna is nu nog aanwezig, zie o.a. de foto van een vrij rondscharrelende fazant bij de mais die nu in het plangebied groeit. Maar de finale behandeling bij de Raad van State over dit bestemmingsplan Golfbaan Hoogland West moet nog plaatsvinden. Tot die tijd zal de ontgrondingsvergunning niet in werking treden en mag golfbaan-exploitant Schoenmaker helemaal niets aanleggen.