Nieuws

Ecoloog Theo de Jong vertelt over het unieke Buitengebied West

Op dinsdag 1 november gaf ecoloog Theo de Jong in het Amersfoortse museum Flehite een presentatie over de natuur in het Amersfoortse buitengebied West (Eemland/Eemvallei) in het noordwesten van Amersfoort. De presentatie was georganiseerd door de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort.

Als onderzoeker van bureau Viridis, bracht hij recent de flora en fauna van het Buitengebied West in kaart omdat het gelijknamige bestemmingsplan door de gemeente Amersfoort wordt voorbereid. Overigens bevindt het plan zich nog in de ontwerpfase waarover de stichting Behoud de Eemvallei een zienswijze heeft ingediend. Zo’n natuurinventarisatie moet altijd gebeuren omdat het voor flora en fauna gevolgen kan hebben.

Viridis

Het publiek genoot zichtbaar –en hoorbaar- van de diapresentatie en Theo vertelde enthousiast over o.a. de prachtigste vlinders, vissen, kikkers, vogels, planten en de ruim 20 reeën uit dit gevarieerde landschap waarin ook het natuurgebied De Slaag ligt. Daar broeden in het voorjaar veel weidevogels zoals grutto, slobeend en watersnip (zie kaartje). Maar nu zijn er de Kleine Zwanen uit Siberië die hier vanaf half oktober overwinteren en waarvan er maar 25.000 op de hele wereld zijn.

Je zou het niet verwachten, maar er vliegen zelfs 6 vleermuissoorten rond die de houtwallen als baken gebruiken. De vleermuizen gebruiken vooral het kleinschalige landschap ten zuiden van de Mgr. van de Weteringstraat waar het plangebied ligt van de golfbaan waartegen de stichting strijdt.

Apart was het verhaal over het vetje, een superkleine vissoort waarvan het vrouwtje haar eieren op een waterplantstengel afzet. Het mannetje botst daarna regelmatig tegen die stengel aan om de eitjes schoon te houden en van zuurstof te voorzien. Het was een interessante avond waardoor je beseft dat er zoveel echte natuur zo dichtbij is.