Nieuws

Vervallen keurvergunning voor exploitant Golfbaan Hoogland-West

Golfbaanexploitant Schoenmaker van Holding Bert Schoenmaker BV is weer eens uitgegleden over een juridische bananenschil. Recentelijk nog bleek dat hij niet beschikte over een ontheffing op grond van de Landschapverordening Provincie Utrecht 2011 voor de demping van sloten. Nu blijkt ook dat zijn op 24 november 2009 door het Waterschap Vallei & Eem afgegeven keurvergunning van rechtswege is vervallen, omdat de heer Schoenmaker daarvan niet binnen de in de vergunning opgenomen termijn van twee jaar gebruik heeft gemaakt. Woensdag 23 november 2011 om 24.00 uur verliep die vergunning.

Met de vergunning had de heer Schoenmaker in het plangebied voor de mogelijke golfbaan in Hoogland-West nieuwe watergangen mogen graven en eeuwenoude sloten mogen dempen. De Stichting Behoud de Eemvallei, die juridisch strijdt tegen de aanleg van de golfbaan, heeft het Waterschap daarover geïnformeerd. Dit betekent dat de heer Schoenmaker een nieuwe keurvergunning zal moeten aanvragen. Het vervallen van de vergunning komt de Stichting goed uit omdat de rechtzaak (bodemprocedure) over het Bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West bij de Raad van State nog moet worden behandeld. Pas dan wordt duidelijk of de golfbaan er wel of niet mag komen.