Nieuws

Kerstwens 2011 en Nieuwjaarswens 2012

Op 3 februari overleed op 76 jarige leeftijd onze adviseur prof. dr. Hoekveld. Met veel respect zullen we altijd aan hem blijven terugdenken.

Maar er gloorde ook weer hoop aan de horizon toen mr. Jasper M. Neefe zich als nieuwe adviseur bij de Stichting aansloot. Als specialist in ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht trad hij inmiddels al met succes in diverse zaken voor de stichting op. Met de Vogelwacht Utrecht ging de Stichting bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan ‘Golfbaan Hoogland West’ omdat het waardevolle eeuwenoude landschap en de unieke flora en fauna bij de komst van deze golfbaan zullen verdwijnen. De complexe zaak ging het hele jaar in allerlei procedures bij de gemeente Amersfoort en provincie Utrecht door, maar de finale uitspraak in een bodemprocedure bij de Raad van State zal binnenkort plaatsvinden.

De Stichting was o.a. ook betrokken bij het plan van het Waterschap Vallei & Eem voor de komende dijkverhogingen langs het Eemmeer en de Eem. De verhogingen zijn nodig om de bevolking achter de dijken te beschermen tegen een extreme hoge waterstand die eens per 1200 jaar geheel onverwacht zal toeslaan. Dat overleg heeft drie jaar geduurd en werd recentelijk met allerlei waarborgen afgerond. In het plan wordt de natuur ontzien en zal er zelfs nieuwe natuur worden gerealiseerd.

Ook in 2012 zal de Stichting waakzaam blijven om de Eemvallei te beschermen. De gemeente Baarn heeft kortgeleden als één van de opties om het prachtige natuur/weidegebied de Eemerwaard aan de Eem te gaan bebouwen. Dat plan moet zo snel mogelijk van tafel, maar als dat niet gebeurd zal de Stichting zich tot het uiterste verzetten.

Verder gaat de Stichting binnenkort de nog te plaatsen geluidsschermen langs de A1 bij Rijkswaterstaat aankaarten omdat deze schermen het unieke uitzicht vanaf de Rijksweg A1 op de Eemvallei zullen wegnemen. Geluidsschermen op die plaats mogen niet worden geplaatst omdat de vorige Regering het uitzicht vanaf de Rijksweg A1 op de Eemvallei juist aanmerkte als één van de negen Nationale Snelwegpanorama’s met prachtige vergezichten.

Echter volgens staatsecretaris Henk Bleker is het tijd om deze beschermde laatste open ruimtes langs onze snelwegen niet langer te beschermen. Bleker gaat zelfs zover dat hij de Nationale Landschappen, dus ook het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei) niet langer wil beschermen en ingrepen daarin weer wil toestaan. Voor de Stichting is er in 2012 daarom genoeg werk aan de winkel om dit allemaal tegen te houden.