Nieuws

Grutto’s en kieviten in de Zwarte Noord

Een paar honderd meter voor het dorpje Eemdijk ligt tussen de dijkweg en de Eem, het kleine natuurgebied de Zwarte Noord. Het is met een verhoogd waterpeil ingericht om het voor bepaalde vogelsoorten aantrekkelijk te maken zoals o.a. voor de boven de Zwarte Noord baltsende kieviten. Onder invloed van het mooie lenteweer is dat natuurlijk ook niet zo moeilijk.

De kortgeleden uit West-Afrika teruggekeerde grutto’s zijn duidelijk liefhebber van dit gebied. Kort na een duikvlucht doen ze als groepje liever even uit een dutje. De weidevogels, maar ook allerlei eendensoorten zijn daar gewoon vanaf de weg te zien. Van alle grutto’s in NW-Europa broedt 90% in Nederland en de Eemvallei is daar een belangrijk deel van.

kieviten

grutto

Foto’s: Jaap Vos