Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei wint rechtszaak

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft de rechtszaak van 29 maart jl. bij de rechtbank Utrecht gewonnen. Advocaat mr. J. M. Neefe had daar gepleit tegen de verlening van een Omgevingsvergunning waarin geen verbod tot het verrichten van werkzaamheden in het broedseizoen was opgenomen. Dit omdat het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders, twee weken ervoor het broedseizoen-voorschrift uit die vergunning schrapte met als gevolg dat exploitant Schoenmaker tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli) met de aanleg van de golfbaan Hoogland-West mocht beginnen. Maar om dit te voorkomen vroeg de Stichting direct een voorlopige voorziening bij de Rechtbank aan, waarover de voorzieningenrechter op 6 april 2012 uitspraak deed.

De voorzieningenrechter heeft dat geschrapte voorschrift dat een strikte waarborging van de flora- en faunabelangen bewerkstelligde, betrokken in zijn oordeel. Maar ook het feit dat de Raad van State recentelijk verwijdering van datzelfde voorschrift uit de Ontgrondingenvergunning toeliet omdat de Raad van State ervan uitging dat deze in de Omgevingsvergunning nog was gewaarborgd.

kieviten eemdijk eemvallei

Er is nu door de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening m.b.t. de Omgevingsvergunning Golfbaan Hoogland-West getroffen waardoor de aanleg van de golfbaan is stilgelegd. De bodemzaak bij de rechtbank moet nog volgen waardoor de voorzieningenrechter tevens de Omgevingsvergunning tot 6 weken na de nog komende uitspraak in die bodemzaak heeft geschorst.