Nieuws

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De provincie Utrecht organiseerde op donderdag 26 april in haar Provinciehuis, een informatieavond over Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin het ruimtelijk beleid van de Provincie Utrecht voor periode 2013-2028 zal worden vastgelegd. Het was klantvriendelijk opgezet, afzonderlijk waren alle thema’s op laptops te zien en mondeling werd alles toegelicht. Ook de Stichting Behoud de Eemvallei was er om haar licht op te steken.

Klik op Ontwerp PRS om deze te raadplegen. U heeft t/m 14 mei 2012 de gelegenheid om met een zienswijze, uw mening over het provinciale ruimtelijke beleid voor de komende 15 jaar te geven.

In de ontwerp-PRS is de provincie terughoudend met het toestaan van woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied. Dit betekent niet dat er niet meer gebouwd kan worden want in de dorpen en steden zijn daarvoor nog veel mogelijkheden. Daar bouwen sluit beter aan bij de vraag (o.a. scholen, zwembaden, theaters).

informatieavond Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 24 april 2012

Landelijk gebied

In het landelijk gebied zet de provincie zich in voor het behoud en het versterken van natuur, landschap, landbouw en recreatiegebieden. Zo biedt de ontwerp-PRS ruimte aan agrariërs om te groeien, mits deze groei rekening houdt met milieu, dierenwelzijn en in het landschap past. Natuurgebieden worden in de ontwerp-PRS planologisch beschermd. Dat wil zeggen dat de provincie in waardevolle, kwetsbare gebieden geen ontwikkelingen toestaat. Tegelijkertijd maakt de provincie minder kwetsbare natuur beter toegankelijk voor bezoekers.

Informatie over PRS