Nieuws

Nieuwjaarswens 2013

We wensen iedereen een voorspoedig 2013 toe. Ook dit jaar zal de Stichting Behoud de Eemvallei weer alles nauwlettend volgen en reageren op o.a. schadelijk plannen voor de Eemvallei.

Verleden jaar stond de juridische strijd tegen de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West centraal, waarbij tot aan de Raad van State werd doorgeprocedeerd.

We hopen dat alle Eemvallei-gemeenten met hun plannen meer rekening zullen houden met de kwetsbaarheid van de Eemvallei en met alles wat daarin aan flora en fauna leeft.