Nieuws

Het Ganzenakkoord garandeert rust voor overwinterende ganzen, maar ook afname van aantallen ganzen

Sinds december 2012 is het Ganzenakkoord van kracht. Het werd gesloten door alle provincies en zeven landbouw- en natuurorganisaties zoals o.a. Vogelbescherming, Natuurmonumenten, en de Nationale Landschappen. De Eemvallei ligt in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland.

Niet vertrekkende ganzen
Het akkoord garandeert dat overwinterende ganzen met rust worden gelaten maar eigenlijk vormen ze ’s winters geen probleem. Het gaat om de niet vertrekkende ganzen die in het voorjaar en ‘s zomers blijven plakken en broeden vanwege het overvloedige gras in de weilanden. Gevolg daarvan is ernstige schade aan het boerengrasland door overbegrazing en ecologische schade door overbemesting. Het schadeniveau zal worden teruggebracht zoals het in 2005 was.

Fotograaf Jaap Vos nam de afgelopen vrijdag de brandganzen in de Eemvallei met zijn camera op de korrel en drukte af. De beelden spreken voor zich. Het aantal van deze soort zal worden teruggebracht naar het niveau van 2011 terwijl voor de overige ganzen het jaar 2005 zal worden aangehouden.