Nieuws

Grote Zilverreiger ontdekt nieuwe foerageerplek

De afgelopen week maar ook nu nog, struint een ongeringde Grote Zilverreiger dagelijks de Eemerwaard in Baarn af. De beschermde vogel foerageert in en nabij slootjes op zoek naar kleine prooidieren als kikkers, visjes en muizen. De vogelsoort is niet zo bekend in Nederland. In 2007 waren er nog maar 112 broedparen. ’s Avonds vertrekt hij weer om naar zijn slaapplaats, vermoedelijk de Randmeren te gaan. Zijn status is als gevoelig op de Rode Lijst vermeld.

Foto: Rob de Bruijn