Nieuws

Baarn schrapt plan voor fietsbrug over de Eem

De Stichting Behoud de Eemvallei is dik tevreden met het besluit van B&W van Baarn om het plan voor een 1,7 miljoen euro kostende nieuwe fietsbrug over de Eem in Baarn te schrappen. Baarn heeft dit plan tegen het licht gehouden en als gevolg van voortschrijdend inzicht voorgoed doorgehaald. Tevens worden daarmee de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten van zo’n 34.000 euro bespaard. Het maatschappelijk rendement van de fietsbrug bleek nihil tot negatief, mede omdat fietsers op het traject Baarn-Amersfoort(-Noord) die van de brug gebruik zouden kunnen maken nauwelijks tijdwinst zouden boeken.

De stichting was al vanaf het begin tegenstander van dit plan dat voortkwam uit het project ‘Samenwerkingsprogramma VERDER’. De stichting liet dat via een Inspraaknotitie begin 2012 aan het college en gemeenteraad weten.

Met dit besluit is niet alleen de uitstraling van het unieke landschap, maar zijn ook de vogelbroedgebieden in zowel de Eemerwaard als in de uiterwaarde aan de overzijde van de Eem veiliggesteld. Weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur kunnen weer opgelucht adem halen.