Nieuws

Behoud de Eemvallei naar Raad van State om baggerdepot

De stichting Behoud de Eemvallei kan zich niet vinden in een door rechtbank Midden-Nederland (meervoudige kamer) genomen beslissing. Het betrof twee zaken, nl. het oprichten van een baggerdepot voor baggerspecie uit de Eem en het weigeren van B&W van de gemeente Baarn om daar handhavend tegen op te treden. Dit omdat volgens de stichting, het baggerdepot in strijd met het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ was opgericht. Helaas verklaarde de rechtbank de zaak ongegrond.

baggerdepot baarn

De rechtbank gaf aan dat verspreiden van baggerspecie alleen is toegestaan als de (bodem)kwaliteit per saldo niet verslechtert en –bij voorkeur- verbetert. De stichting vindt dat er van verbetering geen sprake is maar juist van een verslechtering. Volgens de rechtbank is sprake van verspreiding van baggerspecie op een aan de watergang (de Eem) grenzend perceel, ondanks het feit dat de bagger met persleidingen over een afstand van 800 meter en meer naar het baggerdepot moet worden getransporteerd.

De voorlopige voorziening waardoor het werk eerder stil lag werd door de rechterlijke beslissing opgeheven. Echter ’s winters mag het baggeren sowieso geen doorgang vinden. De stichting gaat nu in hoger beroep bij de Raad van State.

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland