Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei: McDonald’s aan de Eem moet definitief van tafel!

McDonald’s probeert alsnog haar plan voor een locatie aan de Eem bij Eembrugge, de poort van Baarn, erdoor te drukken. Zij wil op de valreep een horecabestemming voor Eemweg 74 in het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand Eemnes en heeft hiervoor een zienswijze ingediend bij gemeente Eemnes. Ook terreineigenaar Ockhuisen heeft een zienswijze in die richting ingediend en wil een wijzigingsbevoegdheid op het perceel om daarmee in de toekomst alsnog een McDonald’s mogelijk te maken op Eemweg 74.

jachthaven de watermolen eemnes

Gemeenteraad tegen komst McDonald’s
Recent sprak de gemeenteraad Eemnes zich nog uit tegen de komst van een McDonald’s aan de Eem bij Baarn. Ook de Provincie Utrecht, gemeente Baarn en omwonenden wensen absoluut geen McDonald’s aan de Eem met daarbij een 34m hoge mast met gele M. De conclusie was dat de bestemming van de betreffende locatie, Eemweg 74, ongewijzigd zou blijven, nl. ‘recreatie/jachthaven’. Er zou een locatieonderzoek naar andere locaties komen aan de A27/A1.

Planlocatie ligt aan cruciale natuurverbinding
De betreffende planlocatie voor de nieuwe McDonald’s ligt aan de Eem, in de open Eemzone van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei). De Eem is een uiterst belangrijke ecologische verbinding en zelfs aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden waarin natuur voorrang heeft en moet worden beschermd. De komst van een McDonald’s zal deze natuurverbinding continue verstoren.

Nieuwe natuur vlakbij planlocatie zal zijn doel missen
Binnenkort wordt op steenworp afstand van de planlocatie door de overheid fors geïnvesteerd in een nieuw stuk Baarnse natuur langs de Eem. Als de gemeente Eemnes het alsnog mogelijk maakt op de planlocatie een McDonald’s te vestigen staat dit haaks op het beleid dat provincie en gemeenten onderling hebben afgesproken en worden alle investeringen in de natuur teniet gedaan!

Gemeente Eemnes voert achterkamertjespolitiek met McDonald’s
Tot grote verbazing van de Stichting Behoud Eemvallei blijkt nu uit de gemeenteraadsstukken dat het college van gemeente Eemnes nog steeds gesprekken voert met McDonald’s over Eemweg 74 (!) Het is volstrekt onduidelijk welke afspraken er mogelijk al met McDonald’s zijn gemaakt. Ook is helemaal niets terug te vinden over het beloofde onderzoek naar andere locaties. Het lijkt wel derdewereldland-politiek.

Schandelijke zaak
De stichting vindt het hele proces een schandelijke zaak. Op 24 februari 2014 wordt het bestemmingsplan Buitenrand Eemnes 2012 ten langen leste in de gemeenteraad Eemnes vastgesteld. Het kan en mag niet zo zijn dat alsnog de rode loper voor McDonald’s wordt uitgelegd met het toekennen van een horecabestemming op Eemweg 74 of wijzigingsbevoegdheid hiertoe.

Gemeente Eemnes mag niet zwichten voor druk McDonald’s
Sterker nog, de Stichting Behoud de Eemvallei wil dat gemeente Eemnes haar oorspronkelijke bestemmingsplan handhaaft om daarmee een McDonald’s onmogelijk te maken. De gemeente dient niet te zwichten voor de door McDonald’s met haar zienswijze uitgeoefende druk en de vestiging van een McDonald’s definitief van tafel te halen. Gelet op de waarden van de in het bestemmingsplan genoemde gronden, kan op geen enkele wijze worden gemotiveerd dat de vestiging van een McDonald’s in overeenstemming is met de aan een goede ruimtelijke ontwikkeling te stellen eisen.

Geen McDonald’s aan de Eem!
Nu niet en in de toekomst niet!