Nieuws

Stichting Behoud Eemvallei: Zwaarwegende argumenten tegen plan McDonald’s aan de Eem

Bestuurslid Aart Lokhorst sprak namens de Stichting Behoud de Eemvallei op 12 februari in bij commissievergadering ‘Wonen en Ruimte’ in Eemnes. Van a t/m z beargumenteerd en met feiten doorspekt, maakte hij gehakt van het plan van McDonald’s om aan de Eem in Eemnes, op de planlocatie Eemweg 74 een vestiging te bouwen voor 417.092 bezoekers per jaar. Veel applaus kreeg de Stichting daarvoor van het publiek.

Als resultaat adviseerde de politieke partij Dorpsbelang om de planlocatie uit het locatieonderzoek voor een McDonald’s te halen. Maar PvdA, net als D66 nu ook opeens voluit uitgesproken tegen de komst van de McDonald’s op die plek, vond dat men zich aan de agenda moest houden. D66 bleek ervan te zijn uitgegaan dat de planlocatie nooit in het nog lopende locatieonderzoek was meegenomen. VVD gaf aan dat het vanzelf goed zou komen, met zoveel argumenten tegen het plan, zal dit ook terug te lezen zijn als resultaat in het locatieonderzoek, de gemeenteraad zal het dan vanzelf wel inzien als dit in mei zal worden gepresenteerd. Ook het CDA gaf aan dat zij in beginsel niet tegen een McDonald’s was maar dat nu wel zou blijken dat Eemweg 74 niet geschikt is.

De stichting meent dat het McDonald’s plan in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Mocht de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitenrand 2012 op 24 februari toch vaststellen met daarin een McDonald’s aan de Eem, dan zal de Stichting onmiddellijk in actie komen. Zij zal de provincie Utrecht dan vragen om een zogeheten reactieve aanwijzing te geven op basis van de Wet ruimtelijke ordening wegens strijd met de PRV. De McDonald’s zal dan alsnog uit bestemmingsplan Buitenrand 2012 moeten worden geschrapt. Dat is recent in Soest in een dergelijk geval ook gebeurd.

Klik hier voor de inspraaktekst.