Nieuws

Geen honden in de Eemerwaard vanwege broedende weidevogels

De stichting Behoud de Eemvallei beschermt de weidevogels in de Baarnse Eemerwaard. De stichting heeft aan de randen van de Eemerwaard vijftien geplastificeerde posters opgehangen met de mededeling dat honden niet in de weilanden van de Eemerwaard mogen komen. Dat mag sowieso al niet, maar nu helemaal niet vanwege het broedseizoen. Honden verstoren namelijk de broedende weidevogels die daarna vaak niet meer op hun nesten terugkeren. Eenmaal uit het ei behoren ook de jonge weidevogels met rust te worden gelaten.

Nu al broeden er diverse kieviten in deze weilanden. Ook grutto’s die hun eigen naam roepen, keren nu na overwintering in West-Afrika terug. Ook deze vogelsoort broedt in de Eemerwaard. Hun teruggang is dramatisch waardoor deze soort op de IUCN (Internationale Unie voor Natuurbescherming) Rode Lijst is vermeld.

Evenmin mogen we de drentelende maar vliegensvlugge tureluurs vergeten. Recent nog werden deze vogels met hun typisch rode pootjes uit hoge grassen aan de rand van de Eemerwaard door een hond verjaagd.

Bizar is dat de laatste tijd steeds meer honden in de weilanden van de Eemerwaard lopen, soms wel uren achtereen. Sommige hondenbezitters menen dat deze weilanden een uitlaatplaats voor honden zijn. Niet dus, het mag niet. Sterker nog, ook de boeren van deze weilanden willen geen honden in hun land want hondenpoep kan hun veestapel bedreigen omdat hondenpoep besmet kan zijn met Neospora-parasieten. Bij opname van vervuild gras/hooi door koeien kan dat tot abortus bij drachtige koeien leiden. Binnenkort gaan de boeren de kapotte delen van de afrasteringen herstellen, alles wordt dus gedaan om de beschermde weidevogels en drachtige koeien te helpen.