Nieuws

Eemnes wijst plan voor McDonald’s aan de Eem definitief af

Woensdag 11 juni 2014 vergaderde de raadscommissie ‘Groen,Ruimte en Openbare Werken’ en ‘Wonen & Ruimte’ in het gemeentehuis Eemnes. De raadzaal zat stampvol met belangstellend publiek. Aan de orde was het onderzoek naar 7 alternatieve locaties voor een vestiging van een nieuwe McDonald’s. Ook de locatie op het terrein van jachthaven ‘De Watermolen’ (Eemweg 74) aan de Eem was daarbij.

Naast andere insprekers tegen dit plan, betoogde mr. J.M. Neefe (foto) namens de Stichting Behoud de Eemvallei en de Vereniging voor de Vrienden van Arkemheen-Eemland voor het schrappen van de keuze voor een McDonald’s aan de Eem die als Ecologische Hoofdstructuur, de ruggengraat van de natuur is.

Neefe was glashelder in zijn betoog en juridisch was er geen speld tussen te krijgen. Hij concludeerde dat de locatie Eemweg 74 ongeschikt was voor een fastfoodbedrijf en verzocht de raadscommissie het plan voor een McDonald’s aan de Eem definitief van tafel te halen.

Bij de stemming bleken de commissieleden van alle partijen, op het CDA na, tegen het McDonald’s plan aan de Eem te zijn. Het CDA sloot zich naderhand schoorvoetend bij deze mening aan. Met deze overweldigende unanieme einduitslag verdween het plan voor een McDonald’s aan de Eem voorgoed van tafel.

De raadscommissie koos ervoor om de locatie aan de westelijke zijde van A27, nabij tankstation ’t Veentje nader te laten onderzoeken. Het bleek de enige locatie die nog potentieel geschikt is. Alle 6 andere locaties vielen definitief af.