Nieuws

Stichting verbolgen over plan voor bedrijfsopslag in maagdelijk weiland in Eembrugge

De gemeente Eemnes heeft een ontwerpbesluit genomen om een vergunning af te geven aan het bedrijf Sterk Midden Nederland B.V. voor de bedrijfsopslag van o.a. stalen damwanden in een weiland, naast Eemweg 45a in Eembrugge. Het ongemaaide weiland op de foto is de planlocatie.

Dat weiland heeft zelfs de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Gezichtsbepalende kenmerken) in het buitengebied, gaan door de bedrijfsopslag straks verloren.. Daarmee is het ook in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Maar de opslag staat ook niet ten dienste van de betreffende bestemming en hierdoor is de aanvraag o.a. in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

De gemeente wil de tijdelijke vergunning verlenen voor 3 jaar met een mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen. Het bedrijf Sterk Midden Nederland BV heeft een opslag mogelijkheid op het Ocrietterrein in Eembrugge maar vindt de huurprijs te hoog en wil daarom verkassen naar dat weiland. De stichting Behoud de Eemvallei vindt het gemeentebesluit volledig verkeerd en vraagt zich af of dit het nieuwe groene beleid van het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders van Eemnes is geworden?

De stichting Behoud de Eemvallei heeft als eerste stap in het proces, een zienswijze op dat besluit van Eemnes ingediend. Klik hier voor de zienswijze.