Nieuws

Baarns baggerdepot in Eemvallei nog steeds te hoog

Reeds begin juli was het de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was als volgens de vergunning (maximaal 1 meter) was toegestaan.

Op verzoek van de stichting trad de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) namens de gemeente Baarn en de Provincie Utrecht direct op. Het uitvoerende bedrijf Geologistiek B.V. werd officieel gewaarschuwd dat de hoogte van het baggerdepot vóór 18 augustus 2014 naar de toegestane hoogte van maximaal 1m moest worden teruggebracht. Als stok achter de deur gaf het RUD aan dat bij niet-nakoming, zij zou starten met een procedure waarbij zij bestuursdwang of een dwangsom zal opleggen.

baggerdepot baarn

Maar Geologistiek blijkt deze officiële waarschuwing toch in de wind te hebben geslagen. Ze heeft het baggerdepot wel verlaagd, maar onvoldoende. De hoogte is 2½ m omlaag gegaan terwijl dat 3m had moeten zijn. Overigens bestaat de bovenlaag van het baggerdepot uit zand omdat men eerst de bagger uit de Eem heeft gehaald en daarna nog ruim een meter dieper is gegaan en het zand eruit heeft gezogen omdat schepen met een grotere diepgang ook de Eem moeten kunnen bevaren. Dat zand bleef voorheen altijd gewoon als waterbodem in de Eem liggen. De stichting heeft opnieuw bij de RUD aan de bel getrokken en haar verzocht bestuursdwang toe te passen om de hoogte van het baggerdepot naar de wettelijk toegestane maximale hoogte van 1m terug te laten brengen.