Nieuws

Vuurwerkherrie in Stiltegebied Eemnesser polder

Het Stiltegebied van Eemnes lijkt vrijdagavond 26 september tot een vreselijk lawaaigebied te worden ‘omgetoverd’. Aan een Eemnesser vuurwerkbedrijf is namelijk toestemming verleend voor een commerciële vuurwerk-demonstratie aan haar afnemers op en bij het evenemententerreintje aan de Wakkerendijk. Drie tot vier uur lang zal er een zeer grote hoeveelheid vuurwerk worden afgestoken, niet alleen consumentenvuurwerk maar ook professionele knallers.

IVN Eemland en de Stichting Behoud de Eemvallei vinden het zeer onwenselijk om dit op die locatie te doen. De Eemnesser polder is waardevol door de vele vogels en door de rust die het Stiltegebied zowel voor mensen als dieren uitstraalt. Niet voor niets is dit gebied door de provincie Utrecht als zodanig aangewezen. In zo’n gebied is er zelfs een verbod op het afsteken van vuurwerk, behalve door haar bewoners tijdens de jaarwisseling.

Onbegrijpelijk is het dat er dan vergunning is verleend om op slechts 150m buiten de grens van het Stiltegebied wel vuurwerk af te steken. Kennelijk is hier sprake van een miscommunicatie met betrekking tot de bevoegdheden van provincie en gemeente. Maar bovenal lijkt het erop dat de gemeente Eemnes de aanvraag voor deze vergunning niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid en genomen. Een knalfestijn zó vlakbij de rand is een raar en niet uit te leggen signaal.

Stilte is een groot goed, dat zeldzaam is geworden. Juist daarom is het belangrijk dat Eemnes haar uiterste best doet die stilte te waarborgen. Wij hopen dat de gemeenteraad van Eemnes een weg vindt om dit evenement tegen te houden en ervoor te zorgen dat dit soort blunders in het vervolg niet meer optreedt.