Nieuws

Stichting en buurman Van IJken redden weiland in Eembrugge

Sterk Midden Nederland B.V. betoogde dat de huur van grond op het terrein van de voormalige Ocriet-fabriek (waar zij tot dan toe haar damwanden opsloeg) te duur was. Om die reden wenste zij de opslag te verplaatsen naar het weiland. Dat zou goedkoper zijn.

De stichting Behoud de Eemvallei was van mening dat deze omgevingvergunning door Eemnes had moeten worden geweigerd, omdat zij in strijd was met de bestemming van dat weiland, namelijk ‘Agrarisch met waarden’. Eveneens was er strijdigheid met de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening van de Provincie Utrecht 2013’. Het plan was louter gebaseerd op financiële motieven en ook dat deugt wettelijk gezien niet.

De stichting en de buurman van dat weiland, de heer Van IJken, kwamen gelijktijdig in actie om het gebied te behouden. Zij gingen in beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland. Mr J.M. Neefe, advocaat van de Stichting, diende een uitvoerig beroepschrift in. Hij voerde harde feiten aan dat de beoogde opslag in strijd was met het bestemmingsplan en er tevens een goede ruimtelijke onderbouwing ontbrak. De Rechtbank trof op verzoek van de heer Van IJken een voorlopige voorziening, waarbij de verleende vergunning werd geschorst. Zodoende kon Sterk Midden Nederland BV het weiland niet als opslaglocatie gebruiken, totdat door Rechtbank op de beroepen zou zijn beslist.

Sterk Midden Nederland heeft de uitkomst van de beroepen echter niet willen afwachten. Zij verzocht de gemeente Eemnes om de aan haar verleende omgevingsvergunning in te trekken. Dit verzoek is door de gemeente direct ingewilligd. Dat was goed nieuws. Kennelijk had men al ingezien geen schijn van kans te maken in het door de stichting en de heer Van IJken ingezette proces in de nog komende rechtszaak. Sterk Midden Nederland BV blijkt met haar opslag terug te zijn gegaan naar de oude opslaglocatie, een deel van het Ocriet-terrein.

Beroepschrift
Aanvullend beroepschrift