Nieuws

Het afgelopen jaar in vogelvlucht

De stichting Behoud de Eemvallei was in 2014 druk om de Eemvallei te beschermen. Ongelooflijk dat dit keer op keer weer nodig blijkt te zijn. Zo ging de stichting bij gemeente Eemnes in bezwaar vanwege een schaamteloze commerciële vuurwerkdemonstratie in Eemnes vlakbij het ‘Stiltegebied Eemnes’. Ook kon de stichting een grootschalige bedrijfsopslag van stalen damwanden in een weiland met de bestemming ‘agrarisch met waarden’ in Eembrugge voorkomen.

Een groot succes van de stichting was dat de komst van een McDonalds aan de Eem kon worden tegenhouden.

Eveneens scoorde de stichting met een kleinschalig project om weidevogels in de Eemerwaard in Baarn te beschermen. Het broedseizoen verliep daardoor rustig waardoor tientallen jonge weidevogels uit hun ei konden kruipen en opgroeien. Dat gebeurde in samenwerking met de boeren en dankzij de medewerking van hondeneigenaren die hun hond uit de weilanden hielden.

Maar de stichting deed meer, zo schakelde zij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / afd. archeologie in, toen bleek dat op het beschermde terrein van het voormalige kasteel ’t Huijs ter Eem in Eembrugge was gegraven. Dat kan verandering van de grondwaterstand tot gevolg hebben en schadelijk zijn voor de resten van het archeologisch rijksmonument die nog in de grond zitten.

Binnenkort verwacht de stichting de uitspraak van de Raad van State over het baggerdepot in de Baarnse polder waartegen de stichting in beroep ging. Dit betreft een unieke zaak, waarover de Raad van State als hoogst Nederlandse bestuursrechter zich nog nooit heeft uitgesproken.

Ook in het nieuwe jaar 2015 zal de stichting alert blijven om aantasting van de Eemvallei tegen te gaan, eigenlijk zoals de spiedende buizerd hoog in de lucht (foto: Jaap Vos).