Nieuws

Milieuorganisaties luiden noodklok over plan Mercedes-museum aan de Eem

De Stichting Behoud de Eemvallei en vier andere milieuorganisaties, namelijk de Vereniging vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Vereniging Natuurmonumenten/beheereenheid Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Stichting Mooi Baarn, sluiten de rijen en binden de strijd aan tegen het plan voor een torenhoog Mercedes-museum, annex horeca- en evenementencomplex aan de Eem.

De organisaties hebben gezamenlijk aan het college van B&W van Baarn en Gedeputeerde Staten van Utrecht een brief met steekhoudende (juridische) argumenten gestuurd om dit plan direct van tafel te halen. Het plan past o.a. niet in de extreem open ruimte van de Eemvallei terwijl dit juist één van de kernkwaliteiten van dit gebied is. Ook lijkt het huidige college van B&W geen oog te hebben voor de Baarnse Structuurvisie, waarin is vastgelegd dat de Eem deel uitmaakt van de oude identiteit van Baarn.

planlocatie mercedes museum baarn

Het plangebied voor het ‘Mercedes-museum’ ligt in de Eemzone aan de Eem, op het terrein jachthaven Eembrugge, Zuidereind 4 te Baarn. De komst van een ‘museum’ met een vloeroppervlak van duizenden vierkante meters zal onomkeerbare negatieve gevolgen hebben voor het landschap en de Eem, terwijl de Eem zelfs tot de beschermde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behoort. Het effect op de EHS en omringende natuur zal ronduit vernietigend zijn.

Op steenworp afstand van de planlocatie ligt een weilandengebied met de bestemming ‘Natuurwaarden buiten EHS’. Ook wordt door Natuurmonumenten fors geïnvesteerd in een nieuw deel Baarnse natuurontwikkeling, slechts een paar honderd meter verderop langs de Eem, het buitendijkse ‘Wolkenberg’. Verder zal de bestaande faunapassage onder de A1, pal naast het plangebied, binnen afzienbare tijd een facelift krijgen.

Met de komst van een complex van dergelijke aard en omvang worden de investeringen in de natuur te niet gedaan en is er tevens sprake van pure kapitaalvernietiging.

Conclusie: het plan is een regelrechte ramp voor de Eemvallei en moet direct van tafel.

Brief van Stichting Behoud de Eemvallei