Nieuws

Geen toegang in weilanden vanwege broedgebieden weidevogels

Het weidegebied aan de Soesterzijde langs het water van de Praamgracht strekt zich uit vanaf het Bremeentje tot aan de Eem. Dat boerenland is een broedparadijs voor veel weidevogels zoals grutto’s en kieviten. De grutto’s zijn recent uit West-Afrika teruggekeerd. Het boerenland dat deels op Baarns- en deels op Soestergrondgebied ligt, is niet toegankelijk voor het publiek. Gebleken is echter dat sommige mensen zich daar niets van aantrekken, gelukkig veelal uit onwetendheid, dus daaraan valt iets te doen. Juist daarom vraagt de Stichting Behoud de Eemvallei daarvoor uw aandacht.

bremeentje baarn

Verleden jaar werden de hekken, afrasteringen en bebording gestolen, schade bijna € 1000. Door het ontbreken daarvan betraden wandelaars, bromfietsers en ruiters te paard het weidegebied en afentoe werd er zelfs met quads gescheurd. Bij de politie is aangifte van de diefstal gedaan. Recent is alles weer hersteld, betaald door een aantal bewoners van de Botter, Dovenetelhof en Pinksterbloemhof die op het gebied uitkijken en hopen dat de rust weerkeert.

Let u er wel op, dat de politie voor het zich bevinden op dit boerenland een bon van €90 kan uitschrijven omdat het volgens art. 461 Wetboek van Strafrecht verboden is dat gebied te betreden. Maar het is zelfs ook nog op een andere manier geregeld, nl. dat je ingaande mei t/m oktober sowieso in geen enkel wei- of hooiland mag komen. Ook dat is beboetbaar voor €90.

De stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de beschermingsactie van de bewoners met als doel om natuuraantasting te voorkomen en het prachtige gebied in stand te houden. Wij vragen daarom de medewerking van burgers om bij constatering van vernieling/diefstal direct de politie te bellen want alleen op die manier kan of kunnen de verdachte(n) worden aangehouden en zal de natuur mooi blijven.

Dezelfde regels gelden voor het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard. Nog steeds denkt een enkeling dat hij of zij het weilandengebied mag betreden – met of zonder hond- maar dat is dus verboden. Niet voor niets gaf de gemeente Baarn verleden jaar de Eemerwaard de bestemming Natuurgebied. Laten we er met z’n allen trots èn zuinig op zijn.

Foto: Jaap Vos