Nieuws

Gemeente Eemnes gaat respectloos om met regels Stiltegebied

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat de gemeente Eemnes de andere kant op keek op het moment dat de wettelijke regels met betrekking tot geluidsnormen in het Stiltegebied Eemland door veel deelnemers aan een gondelvaart met voeten werden getreden.

Deze gondelvaart was georganiseerd onder auspiciën van de stichting ‘Feestcomité Eemnes’ en de Katholieke Plattelands Jongeren Eemnes en vond plaats op vrijdagavond, 11 september 2015, over de Eemnesser Vaart, dwars door de unieke en wettelijk beschermde stille kern van het Stiltegebied Eemland heen. Dat ging met veel muziekherrie via geluidsboxen gepaard terwijl het geluidsniveau maar max. 35dB(A) mag zijn, dat is het geluid te vergelijken met zacht gefluister op 5 meter afstand. Vanaf een deelnemende boot met een kerk erop, werd zelfs diverse keren groot knal- en siervuurwerk afgestoken.

Verboden evenement
Een evenement als dit is verboden en er is ook geen ontheffing van de provincie mogelijk en dat weet het college van B&W. Overleg over de gondelvaart op het laatste moment met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en wethouder Rood leverde niets op. Het college van B&W had daarom, ook vooraf, moeten ingrijpen. Zij heeft namelijk de wettelijke taak om het Stiltegebied Eemland mede te beschermen. Denkt Eemnes nu echt dat men de wettelijke regels van de Provinciale Milieuverordening niet na hoeft te leven? De stichting vraagt zich daarom ernstig af of dit college wel voldoende bekwaam en in staat is om alles in goede banen te leiden en het Stiltegebied in de prachtige Eemnesser polder te beschermen.

Gevoelsmatige steun aan illegale praktijken
Het leek er op dat de organisatoren en deelnemers al het gevoel hadden dat het college van B&W hen in dit soort illegale praktijken steunden. Er werd zelfs gefluisterd dat de burgemeester de eventuele boete van de RUD zou betalen. Dit gevoel van de organisatoren/deelnemers zou ingegeven kunnen zijn door de uitkomst van de laatste gemeenteraadsvergadering (7/9/2015) toen door de gemeenteraad besloten werd om een onderzoek te laten uitvoeren om te bekijken of er een deel uit het Stiltegebied Eemland kan worden gehaald. Het uit te nemen gebied is dan de bijna 2½ km lange Eemnesser Vaart en omgeving waarmee ter plaatse dan allerlei evenementen mogelijk worden gemaakt. Daarmee wordt het Stiltegebied in tweeën gesneden maar dat is niet de bedoeling omdat een stiltegebied één groot aansluitend geheel dient te zijn. Zo’n onderzoek is de wereld op zijn kop zetten. De beschermde status loslaten slaat echt alles. Maar het bevoegde gezag dat echt over het Stiltegebied Eemland gaat, is de Provincie Utrecht. Of maakt het college van B&W zich op om bij de provincie Utrecht te gaan lobbyen om het Stiltegebied in Eemnes een zware slag toe te brengen. De stichting meent dat zo goed als zeker dat niet gaat lukken.

De stichting vraagt zich af waarom er geen stille gondelvaart met prachtige en originele verlichting gehouden kon worden waarbij de Stilte van het Stiltegebied als onderwerp wordt gebruikt. Dat zou Eemnes qua originaliteit op de kaart hebben gezet. Nu bereikt Eemnes precies het tegenovergestelde.

De Stichting heeft inmiddels een klacht ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.