Nieuws

Grutto verkozen tot Nationale Vogel

De afgelopen tijd was voor het eerst de verkiezing gaande voor de Nationale Vogel. Het was een actie van het Vara-programma ‘Vroege Vogels’ i.s.m. met Vogelbescherming Nederland.

Ook de stichting Behoud de Eemvallei ondersteunde deze actie en vroeg via haar contacten en haar website om te kiezen voor de Grutto als Nationale Vogel. Men kon kiezen uit 10 vogelsoorten zoals grutto, merel, huismus, ijsvogel, kievit, roodborst, koolmees, boerenzwaluw, blauwe reiger en ooievaar.


Foto: Grutto in de Eemvallei/ Jaap Vos

Het publiek heeft voor de grutto gekozen en deze prachtige vogelsoort is daarmee de winnaar geworden. De stichting is daar heel blij, juist omdat deze vogelsoort het heel erg moeilijk heeft en meer onder de aandacht moet komen. De vogel is moedig en strijdbaar en zal het hopelijk wel redden in gruttoland Nederland mits we haar –vooral tijdens het broedseizoen- met rust laten.

De grutto’s overwinteren nu in West-Afrika maar eind februari zijn ze alweer terug in Nederland, dus ook in de Eemvallei. Hopelijk zal 2016 voor deze vogelsoort een beter broedseizoen worden dan 2015 dat zeer slecht is verlopen.

Vroege Vogels (VARA)