Nieuws

SBDE pleitte voor afzien van één van de twee zonnevelden

Dinsdag 7 december 2015 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht in het gemeentehuis Eemnes op het plan voor twee zonnevelden (32.500 zonnepanelen) in Eemnes. Eén van de twee zonnevelden ligt in de Eemvallei. Het betreft het deel van het plan in een strook van zo’n 1850 meter lang en 100 meter breed langs de Rijksweg A1, ten oosten van de Wakkerendijk. Het plan houdt verband met het streven van het college om de hoeveelheid CO2 vanwege het klimaat binnen 10 jaar in Eemnes met 25% terug te dringen.

Echter door duizenden zonnepanelen te plaatsen, zullen de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het open landschap onevenredig zwaar worden aangetast, ook de flora en fauna. Het plan staat op gespannen voet met duurzaam ruimtegebruik en een goede ruimtelijke kwaliteit. Het zal een kaal ogend oppervlak worden, zonder agrarische natuur, want de wilde zwanen en andere vogels die in dit gebied leven, zullen er niet meer kunnen landen en opstijgen. De stichting vindt de Eempolder te kleinschalig en te mooi voor een dergelijke ingreep.

Om het plan mogelijk te maken moet Eemnes het bestemmingsplan Landelijk Gebied wijzigen. De stichting pleitte er voor dat wordt afgezien van het plan in de Eemvallei langs de A1. Het prachtige agrarische landschap moet blijven zoals het is want anders is het straks zelfs niet meer als zodanig herkenbaar, terwijl het polderlandschap ook nog eens het visitekaartje van Eemnes is.

De stichting wees o.a. op de mogelijkheid dat agrarische bedrijven met financiële steun van de provincie Utrecht t/m 2016 hun asbestdaken kunnen laten verwijderen, en dan kunnen vervangen door zonnepanelen. Dat is nu nog veel te weinig gebeurd. Ook het gemeentehuis moet zonnepanelen krijgen en de meeste woningen in Eemnes hebben nog geen zonnepanelen. Ook vroeg de stichting onderzoek te doen naar de alternatieve energiebron ‘aardwarmte’ waarop woningen 100% duurzaam kunnen draaien.

De Stichting zal een vaststellingsbesluit van de gemeenteraad tot wijziging van één of meer bestemmingsplannen om zonnevelden mogelijk te maken, aanvechten bij de Raad van State.

Betoog SBDE voor gemeenteraad Eemnes