Nieuws

Succesvolle weidevogelbescherming in de Eemerwaard

Het broedseizoen in de Eemerwaard is door het aangename weer losgebroken. Nog nooit zijn er in dit Baarnse natuurgebied aan de Eem zoveel kieviten, grutto’s en tureluurs gesignaleerd, naar schatting wel zo’n dertig.

De stichting Behoud de Eemvallei heeft ter bescherming van de broedende weidevogels, aan de randen van de Eemerwaard posters opgehangen om hondenbezitters erop te attenderen dat honden in de weilanden niet zijn toegestaan. Loslopende honden kunnen in de Eemerwaard grote schade aanrichten aan de eieren of kuikens van de broedende weidevogels die zeer gevoelig voor verstoring zijn.