Nieuws

SBDE zeer verontrust om illegaal ingrijpen in Baarns baggerdepot

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ontdekte op zaterdag 9 april 2016
dat de bagger in het baggerdepot in de weilanden van de polder aan de Achter
Eemlandsweg in Baarn, voor ongeveer de helft was afgevlakt door een
graafmachine. Dat blijkt eind verleden week, dus midden in het
vogelbroedseizoen, te zijn gebeurd door een loonbedrijf uit Heerhugowaard
dat zijn werknemer(s) blootstelt aan gevaarlijke stoffen want dat is die
bagger. Maar het is ook nog eens verboden omdat op deze manier de zwaar
verontreinigde bagger te vermengen.

SBDE is geschokt omdat vaststaat dat al die bagger moet worden afgevoerd
omdat deze daar niet op de schone weilandgrond mag blijven. Baarn moest al
ruim 14 maanden geleden van de Raad van State vanwege een door SBDE gevoerd
proces, een nieuw besluit nemen over de bagger maar dat is tot op heden nog
niet gebeurd.

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht die o.a. voor de gemeente Baarn milieutaken (o.a.vergunningverlening, handhaving) uitvoert heeft de
werkzaamheden op vrijdag 8 april 2016 stil laten leggen. Dit kan natuurlijk
niet zonder gevolgen blijven.