Nieuws

Ontwerp-Geluidnota Eemnes na 6 maanden nog niet aangepast

Voor de tweede keer in 2016 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op 21 november 2016 gebruik van haar inspraakrecht in het gemeentehuis van Eemnes over hetzelfde onderwerp. Het betrof de ‘Ontwerp Geluidnota Eemnes’. SBDE is ernstig bezorgd hoe het college van burgemeester en wethouders van Eemnes daarmee omgaat. Dat heeft dan o.a. betrekking op de harde geluidsoverlast van evenementen die negatieve effecten hebben op het Stiltegebied Eemland. Na de eerste inspraak van SBDE in mei 2016 beloofde het B&W college per brief aan SBDE om zaken te wijzigen. Maar vervolgens deed het B&W college helemaal niets.

Bestuurslid Aart Lokhorst van de SBDE betoogde o.a. in zijn inspraak dat 80 Db(A) bij evenementen op het evenemententerrein aan de Wakkerendijk, direct gelegen naast het Stiltegebied, te veel lawaai zal veroorzaken. Vergeet niet dat 80 Db(A) vergelijkbaar is met het geluid van pneumatisch gereedschap op 15 meter afstand.
Maar ook het aantal evenenementen zou daar volgens SBDE maximaal 5 per jaar moeten zijn en niet ongeveer 5 per jaar want dan kunnen dat er ook 6,7,8 of meer zijn. Dat zijn dus onduidelijke regels van het B&W college waarop niemand zit wachten.

De reactie van wethouder Rood op de SBDE-inspraak was wat laconiek. Hij wilde de Ontwerp Geluidnota Eemnes er die avond als college gewoon doordrukken. Maar dat accepteerde de gemeenteraad niet. Zij wilde zich binnenkort nogmaals over de aangepaste ‘Geluidnota Eemnes’ buigen en daarover beslissen. Wethouder Rood zwichtte uiteindelijk voor de wens van de gemeenteraad. SBDE hoopt dat het B&W college het maximaal aantal van 5 evenementen per jaar zal invoeren.

Lees hier de SBDE-inspraak