Nieuws

Inspraak tegen plan windturbines Amersfoort

Dinsdagavond 29 november 2016 spreken de verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland, de Stichting Mooi Baarn en de Stichting Behoud de Eemvallei te Amersfoort gezamenlijk in tegen de komst van windturbines.

Het plan is om deze te plaatsen op het terrein van de aan de Eem gelegen Rioolwaterzuivering (RWZI) te Amersfoort. De Eem behoort tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is beschermd. Het plan zal landschappelijk en voor de natuur de doodsteek geven voor de aangrenzende weide- en natuurgebieden.

Willem van der Stelt, senior adviseur afd. Stad en Ontwikkeling van de gemeente Amersfoort verklaarde op 4 oktober 2016 in het gemeentehuis Soest waar hij een presentatie over het betreffende windturbineplan voor de Soester gemeenteraad gaf, dat de windturbines een ashoogte krijgen van 125m. Inclusief de windturbinebladen betekent dat volgens SBDE dan een totale hoogte van de windturbines van 175m.

De inspraak-locatie is raadzaal 1.02 in het Amersfoortse gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoort. Om 21.30 uur begint de inspraak. Iedereen is van harte welkom.