Nieuws

Open brief ‘Energie steken in Energie’

De verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland en de Stichtingen Mooi Baarn en Behoud de Eemvallei hebben gezamenlijk een Open brief ‘Energie steken in Energie’ gestuurd naar de gemeente Amersfoort, Soest, Nijkerk en de provincie Utrecht. Ook de buurgemeenten zijn ingelicht.

Lees hier: Open brief ‘Energie steken in Energie’


Foto: Frans van Zelst

Nadrukkelijk hebben wij in de Open brief aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de Amersfoortse planlocatie Isselt voor torenhoge windturbines (175m) en tegen de manier waarop wij als gesprekspartners worden weggezet. Dat gebeurde namelijk recent na een voorlichtingsavond (Energie Landschappen) door de gemeente Soest die in een ambtelijke notitie waarschuwde dat ‘tegenstanders van een bepaalde techniek de boventoon kunnen voeren en een open dialoog verstoren’. Wij hebben een andere mening, zijn geen voorstander van windturbines in de polder en juist daarom willen we meepraten. Met deskundigen erbij, zoeken naar andere oplossingen.

In het AD/Amersfoort d.d. 9 december 2016 stond een aanzet om grootschalig op daken zonne-energie op te wekken. Dat is heel wat creatiever dan de technisch ‘makkelijke oplossing’ van zet maar een paar windturbines neer. Het idee van het bedrijf Pon is toepasbaar op heel veel grote gebouwen en op bedrijventerreinen. Daken vol energie. Wat het bedrijf Pon nu doet is een ideale oplossing die wij ook steeds hebben aangedragen.