Nieuws

Nieuwe natuurkansen voor polder de Kampen

Het Blaricumse buitengebied ‘de Kampen’ ligt in het noordwesten van de Eemvallei, grenzend aan het Eemmeer. In dit gebied gaan de kansen voor weidevogels zoals o.a de grutto en kievit enorm verbeteren. De weidevogels krijgen met name tijdens de broedtijd als het ware voorrang omdat de gronden duurzaam agrarisch beheerd gaan worden. De natte graslanden vormen een belangrijk gebied voor grutto en kievit, soorten die landelijk erg achteruit gaan.

De gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Agrarische Stichting Blaricum hebben daartoe akkoord ondertekend dat in 2019 moet ingaan.

De provincie Noord-Holland gaat een verkavelingsplan opstellen en reserveert daar geld voor vanwege de waardedaling van de grond omdat deze wijzigt in een natuurfunctie. In de polder moet 980.000 m² nog worden ingericht als natuur, waarvan 600.000 m² in eigendom van Staatsbosbeheer is.