Nieuws

Nieuwjaarswens en terugblik op 2016

De Stichting Behoud de Eemvallei wenst iedereen een voorspoedig 2017 toe. De unieke Eemvallei met zijn unieke flora en fauna verrijkt onze leefomgeving. Daarom is het alle moeite waard om het landschap te behouden en betere natuurdoelen na te streven.

Windturbines horen in dit gebied niet thuis, zij maken de extreme openheid van de Eemvallei (Eemland) volledig kapot en ook veel vogels en vleermuizen zullen er door omkomen. Plaatsing van windturbines mag dus niet worden toegestaan. Zo gaat 2016 de boeken in als het jaar waarin de Stichting Behoud de Eemvallei met de verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland, de Stichting Mooi Baarn de strijd aanbond tegen windturbines bij Amersfoort op de grens met Soest.

Maar door de recente bekendmaking van de minister van Economische Zaken Henk Kamp over de komst van het Zeewindpark Borssele, wordt straks alle windenergie op land ingehaald. Want de zeewind zal 75% van de Nederlandse stroombehoefte voor zijn rekening nemen. De bouwkosten van Zeewindpark zijn nu op ‘maar’ 6 miljard euro uitgekomen terwijl dat op 18 miljard euro was geraamd. De stroom van zeewind wordt goedkoper dan stroom van windturbines die op land staan. De bouw van windturbines op land is daardoor te duur geworden en niemand wil die dure landstroom dan nog afnemen.

Wat in 2016 een zwarte bladzijde in Eemvallei leek te worden kon door de Stichting Behoud de Eemvallei worden afgewend, de aanleg van een grote zonnepanelenweide in Eemnes.

Het gevaarlijke baggerslib in het baggerdepot in Baarn moest door een door de Stichting Behoud de Eemvallei gewonnen rechtszaak worden afgevoerd uit de weilanden aan de Achter Eemlandsweg. Binnenkort zullen de weilanden weer schoon zijn.

De Stichting ging eind december naar de Raad van State omdat zij tegen het bestemmingsplan Eemdijk-Oost (gemeente Bunschoten) is. Dat plan zal als het doorgaat, een onnodige nieuwe woonwijk laten verrijzen waardoor prachtige agrarische weilanden met natuur en een deel van het Stiltegebied Eemland verloren zullen gaan.

De inzet en daadkracht van de Stichting Behoud de Eemvallei is zinvol en daarom bedankt zij iedereen die daar financieel of anderszins aan heeft bijgedragen.