Nieuws

Bezige jonge kieviten in de Baarnse Eemerwaard

De Baarnse Eemerwaard is een vogelvriendelijk natuurgebied en aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels. Elk jaar neemt het aantal broedgevallen van kievit, grutto en tureluur toe.

Zelfs direct aangrenzend aan de wandel/fietsdijk bivakkeerden recent prachtige kievit-pulletjes. Adriaan Voeten filmde het tafereel.

Ze hadden alleen oog voor heerlijke hapjes (insecten) waar de weilanden nu zo rijk aan zijn. Dat komt doordat de twee boeren van de Eemerwaard vrijwillig het maaien uitstellen waardoor er veel bloemen voorkomen waarop insecten afkomen. De ouder-kieviten waakten constant over hun kroost en waren druk met het verjagen van kraaien enz.. Helaas zullen een aantal jongen niet oud worden vanwege predatie of nachtvorst.