Nieuws

Handen af van het unieke Soester poldergebied

Concept ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort’ valt slecht
De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort’ (RRV). Daaronder vallen Soest, Amersfoort, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. De eerste 5 genoemde gemeenten liggen in de Eemvallei. Enige punten van de zienswijze halen we naar voren:

Behoud open landschap Eemvallei staat voorop
Opvallend is dat de openheid van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland door de opstellers van de concept ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort’ wordt erkend. Maar het verbaast SBDE/ VVP des te meer dat de landschappelijke fraaie zone tussen de spoorlijn Baarn-Amersfoort en de bebouwing van Soest opeens buiten deze beschermingszone wordt gezet. SBDE/ VVP zijn van mening dat oprukkende bebouwing vanuit de kernen het Eemland-gebied in, onnodig en ongewenst is. SBDE/ VVP verzoeken daarom deze landschappelijke zone weer tot het te beschermen gebied te rekenen zoals het altijd al was. De natuur en landschap dienen versterkt te worden.

Geen extra treinhaltes
SBDE wijst nieuwe voorgestelde treinhaltes op de spoorlijn Amsterdam-Apeldoorn ter hoogte van Soest met klem af. Hetzelfde geldt voor een gecombineerde halte op de lijn Hilversum-Amersfoort ten behoeve van Soest en Baarn. Voorts zal een zeer grote uitbreiding van de daarvoor benodigde infrastructuur voor vernietiging van de landschappelijk fraaie Soester zone zorgen.

Cijfers kloppen niet
Volgens SBDE/ VVP zijn de cijfers voor woningbouw-behoefte in de concept ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort’ veel te hoog geraamd. Echter twee gerenommeerde onafhankelijke partijen het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen met een lagere raming, zo’n 9000 woningen lager. Uiteraard moet dit worden bijgesteld.

Download: Zienswijze op concept ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort