Nieuws

SBDE dient bezwaarschrift in tegen parkeerterrein Kringloop Soest

Het recent aangelegde parkeerterrein voor 30 auto’s in de weidse en groene Soester polderrand ter hoogte van De Schans 20 in Soest, zorgt voor een zeer ernstige landschapsaantasting. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft via haar advocaat mr. J.M. Neefe (Loyens & Loeff) een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Soest ingediend tegen de vergunning voor het parkeerterrein.

Soest verleende aan het Kringloopcentrum Spullenhulp te Soest de vergunning voor tien jaar en week daarvoor af van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het weiland met de bestemming agrarisch met waarden verdween deels en maakte plaats voor een parkeerterrein. Zo’n terrein doet afbreuk aan de extreme en unieke openheid van het gebied dat zelfs tot het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland behoort. In haar bezwaar geeft de SBDE aan burgemeester en wethouders aan om de vergunning te heroverwegen en naar aanleiding daarvan de vergunning in te trekken.

Bezwaarschrift tegen parkeerterrein Kringloop Soest