Nieuws

Damwandproef zal dijken veiliger maken

Het Waterschap Vallei en Veluwe voert een unieke damwandproef uit. Er zijn in een weiland langs de Maten in Eemdijk twee proefdijken gemaakt die men door waterdruk zal laten bezwijken. Eén van de twee proefdijken is versterkt met een damwand. Zo wordt meer inzicht verkregen in het vervormingsgedrag en de sterkte van de dijken, dus met of zonder damwanden.

Tijdens de proef wordt continu gemeten om alle relevante informatie te verzamelen. Met de resultaten van de proef zullen de huidige beoordelings- en ontwerpmethodieken worden verbeterd. Zo worden dijkversterkingen met damwanden effectiever en goedkoper.

Deze proef vindt plaats in het kader van de POV Macrostabiliteit dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De proef eindigt in december.