Nieuws

SBDE wint proces bij Raad van State mbt Bestemmingsplan Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei is erg blij met de uitspraak van de Raad van State van vandaag waarbij het besluit van de gemeenteraad van Bunschoten van 10 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Eemdijk-Oost” is vernietigd.

De Stichting ging via haar advocaat mr. Jasper Neefe in beroep bij de de Raad van State tegen dit besluit. De Raad van State honoreerde het argument van de Stichting (en een aantal omwonenden) dat de gemeenteraad niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de in Eemdijk voorziene woningbouw voorziet in een actuele regionale behoefte en het bestemmingsplan aldus is vastgesteld in strijd met de zogenaamde ‘ladder van duurzame verstedelijking’.

Het waardevolle groene agrarische landschap aan de oostrand van het dorpje Eemdijk is nu behouden. Er komt geen nieuwe woonwijk Eemdijk-Oost met 64 woningen.

Het natuurlijke leefgebied is voor o.a. weidevogels zoals kieviten, grutto’s en tureluurs, maar ook voor andere fauna en flora, nu voor complete verstening gespaard gebleven.

Uitspraak Raad van State