Nieuws

Ongestoord broeden in Stiltegebied Eemland levert broedsucces velduilen op

In het Stiltegebied Eemland van de Eemnesser polder, zijn twee nesten van velduilen in het open weilandengebied enige tijd geheim gehouden. Te veel aandacht zouden de broedsels kunnen verstoren. Voorzichtigheid was dus geboden omdat het laatst bekende broedgeval met resultaat in de Eempolder 41 jaar geleden was en de velduil een ernstig bedreigde soort is.

De slogan “Red de Weide” is hier 100% in de praktijk gebracht. Uit de twee nesten kwamen 10 jongen. Nadat ze door de vogelwerkgroep ‘Het Gooi en Omstreken’ waren geringd, zijn ze weer vrijgelaten. Dat de velduilen in de Eempolder (Eemvallei) zijn teruggekeerd en daadwerkelijk tot dit broedresultaat zijn gekomen, is een groot succes. Overigens waren er in 2014 al signalen dat dit gebeurde maar niemand kon toen enig broedresultaat bevestigen.

Uit dit geweldige broedresultaat blijkt maar weer eens dat samenwerking tussen boeren en de vogelwerkgroep tot een prachtig resultaat heeft geleid. Het Stiltegebied Eemland is van nationaal belang geworden omdat ongeveer 10% van alle Nederlandse paartjes velduilen hier nu broeden.

We kunnen het als Stichting Behoud de Eemvallei niet vaak genoeg zeggen: “We zijn blij met de boeren omdat vooral zij het zijn die de nesten ontdekken.” Bijkomend voordeel is dat de velduilen muizenplagen op een natuurlijke manier bestrijden. Ze jagen op gehoor en daarom is muizenjacht in een Stiltegebied voor deze vogels ideaal.

De foto waarop wordt geringd is van Caspar Huurdeman Fotografie.
Vlnr op de foto: Daan Buitenhuis (ringer), Jan Roodhart (Natuurmonumenten), Gert Bieshaar en Ger-Jan van Loenen. Daan, Gert en Ger-Jan zijn van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. De overige foto’s zijn gemaakt door natuurfotograaf Gertjan Hooijer.