Nieuws

De Melksteeg, een nieuwe natuur-verbindingszone maar dan alleen zonder windturbines

Amersfoort wil een nieuwe natuur-verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei. De weidegrond daarvoor is al enige tijd geleden door Amersfoort aangekocht maar ligt in de gemeente Soest bij de A.P. Hilhorstweg.

Natuurcompensatie
Het betreft een natuurcompensatie omdat zo’n 3000 bomen door aanleg van de toekomstige westelijke rondweg tussen de Stichtse Rotonde en de Birkstraat door kap verloren gaan. Datzelfde aantal bomen wil men in de nieuwe natuur-verbindingszone gaan aanplanten.

SBDE stelt keiharde eis
De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) kan daarmee alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde akkoord gaan als Amersfoort het plan voor torenhoge windturbines direct grenzend aan die natuur-verbindingszone afblaast. De focus moet 100% liggen op natuurbehoud.

De beheerder van het gebied kan Natuurmonumenten worden en zij heeft SBDE de zaak uitvoerig voorgelegd. Maar SBDE blijft bij haar keiharde eis en zal de zaak zonodig aan de rechter voorleggen.