Nieuws

Terugblik 2017 en gewetensvraag aan de provincie Utrecht: ‘Gaat u het buitengebied Eemland kapot maken’

Met dit laatste artikel sluiten we 2017 af waarin we u kunnen zeggen dat we als Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op diverse fronten actief zijn geweest en er nu al nieuwe plannen voor 2018 worden gesmeed.

Afgelopen jaar diende SBDE samen met de Vereniging Vrij Polderland (VVP) een uitgebreide zienswijze in op het concept van ‘Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort’. Het is een (statusloze) visie maar schijn bedriegt. De gemeenten in de regio Amersfoort zullen de Regionale Visie als input aanleveren bij de provincie Utrecht t.b.v. de provinciale Omgevingsvisie. Als de provincie die visie overneemt dan zal het Soester deel van Eemland (Eemvallei) verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige woningbouwplannen. Dat voelt niet alleen vreselijk aan, het is het ook!

Natuur en landschap moeten worden versterkt
SBDE zal zich daar met hand en tand tegen verzetten.Terwijl men zelf vermeldt dat in het landelijk gebied, de natuur en het landschap versterkt moeten worden, wil men het tegenovergestelde.

Hoop gevestigd op GS en PS
SBDE hoopt dat de Gedeputeerde- en Provinciale Staten (GS & PS) doordrongen worden van de gewetensvraag: “Gaat u Eemland kapot maken om uw grote woningbouwplannen door te voeren ten koste van het mooie landelijke Eemland?” Toon uw provinciale moed en zeg nee tegen deze vreselijke aantasting van het landelijk gebied.

Als u ja zegt, zal de SBDE zal zich keihard verzetten met indien nodig een juridische strijd om iedere aantasting van de Eemvallei te voorkomen.

Nieuwjaarswens 2018
Ten slotte wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe. Tevens bedanken wij onze donateurs voor de donaties want wij kunnen niet zonder uw steun. Dankzij u zorgen wij dat de Eemvallei behouden blijft.