Nieuws

Doe mee en ‘Stop de bouw van windturbines op land’

Teken de petitie!

De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de petitie van dit burgerinitiatief. Volgens de planning van de overheid worden er door heel Nederland windturbines op land gebouwd. Deze zijn inmiddels hoger zijn dan de Euromast, veroorzaken overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Dat geldt ook voor een dreigend plan (de Isselt/Amersfoort) voor windturbines aan de rand van de Eemvallei die niet alleen het extreem open landschap ernstig zullen aantasten maar ook de fauna zoals de zwaar beschermde vleermuizen zullen vernietigen.

Windenergie op zee is voor de Overheid inmiddels goedkoper dan windenergie op land, tot wel 39 procent! Bovendien is er al voldoende ruimte op de Noordzee gereserveerd voor windturbines om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Wanneer de overheid de investering in windenergie zou verplaatsen van land naar zee, dan wordt meer groene energie opgewekt!

Er is dus geen enkele reden meer om nog windturbines op land te bouwen! Toch wil de regering doorgaan met het bouwen van vele honderden windturbines. Daarom is dit burgerinitiatief gestart om de Tweede Kamer te bewegen de bouw van windturbines op land te stoppen. Voor dit burgerinitiatief zijn 40.000 ondertekeningen nodig. Uw steun is dus hard nodig.

Zie ook de website van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie.