Nieuws

Plan ‘Beleef de Eem’ is klinklare onzin

De Stichting Behoud de Eemvallei nam kennis van het artikel ‘Beleef de Eem’ in de Baarnsche Courant d.d. 16 februari. Een inwonertop bleek het onderwerp ‘Beleef de Eem’ te hebben opgeleverd. Een werkgroep zou nader onderzoek hebben verricht en concludeerde dat er behoefte bestaat aan een boulevard met bankjes en bomen aan de Eem (tussen de Regenboog en de Eem) dat uitnodigt tot wandelen, fietsen en vissen. Ook moet er een plek voor muziek en theater zijn. Verder wordt gedacht aan een strand, een zwemvijver met loungeplekken en mogelijk een beachbar.

Klinklare onzin
De Stichting Behoud de Eemvallei heeft er door haar ingediende zienswijze op de herijking voor de Provinciale Ruimtelijke Visie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor gezorgd dat dit gebied en ook de natuurgebied de Eemerwaard sinds 2017 behoort tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ (NNN). Voorheen heette dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze gebieden waren door inspanningen van Stichting Behoud de Eemvallei kort daarvoor al als Natuurgebied aangewezen.

Het NNN is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Ze zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden.

Kort gezegd, het plan ‘Beleef de Eem’ is pure onzin, het is daar volkomen onmogelijk!