Nieuws

Bescherming weidevogels in de ‘Eemerwaard’

Vrijdag 30 maart was ’t zover, de jaarlijkse bescherming van weidevogels in het Baarnse weide-/natuurgebied de ‘Eemerwaard’ gelegen aan de Eem. Zo’n 15 grutto’s, kieviten en tureluurs zijn er alweer gesignaleerd en broeden hier zelfs al. Op de foto ziet u Adriaan Voeten (l) en Peter Wichman (r) als weidevogel-beschermers van de Stichting Behoud de Eemvallei. Lekker aan de slag met het ophangen van posters met weidevogelfoto’s en de tekst om geen honden in de weilanden toe te laten. Dat verstoort namelijk de broedende weidevogels.

We hopen weer, net als vorig jaar, op een geboortegolf van jonge weidevogels die we zagen opgroeien. Ook toen hielpen de hondenbezitters van harte mee door geen honden in het weiland te laten. Vandaar dat we ook dit jaar weer de posters ter herinnering daaraan hebben opgehangen.

Ondertussen zijn ook de paaltjes en het puntdraad zoveel mogelijk hersteld. Laat nu de weidevogel-eieren maar uitkomen!