Nieuws

Dramatische plannen voor Windturbines en Zonnevelden in Eemvallei

Uit diverse betrouwbare bronnen vernam de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) dat een aantal boeren in de Eempolder (Eemvallei) plannen maakt voor 200m hoge windturbines in hun weilanden. Ze zijn daarvoor al bij elkaar geweest. De planlocaties (zie rode streep in kaartje) liggen in het prachtige weilandengebied, zo’n 700 m ten oosten van de Eem / evenwijdig aan het Zuidereind in Baarn. Voor burgers loopt er zelfs een klompenpad doorheen om in alle rust van de vele vogelsoorten, natuur en de weidsheid te genieten. Maar natuurlijk ook van de koeien en schapen. In het voorjaar is er het plas-dras-project Eemland om de kwetsbare oer-Hollandse jonge grutto’s meer overlevingskansen te geven. Tevens blijken er plannen voor grote zonnevelden in de Eemvallei te zijn, o.a. in Amersfoort en Soest.

In alle gevallen zullen daarvoor de geldende bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd. SBDE laat weten dat zij tegen alle plannen voor windturbines en zonnevelden in bezwaar zal gaan. Het extreem open Eemland-gebied is te mooi om het compleet verloren te laten gaan. De betreffende boeren zullen in een val trappen waaruit ze moeilijk kunnen ontsnappen. Men denkt nu nog alleen maar aan geld maar straks draait de Overheid de subsidiekraan dicht bij de realisatie van grote windparken op zee waar immers altijd de wind waait, dus waar altijd stroom vandaan komt. Op land staan windturbines geregeld stil. Ook zullen er ontelbare planschadeclaims bij de gemeente worden ingediend omdat bewoners hun prachtige weidse uitzicht zullen kwijtraken.